School voor de

Dansen van Universele Vrede

Kringdans geÔnspireerd vanuit de wereldtradities en het westers Soefisme

 

Noor & Akbar Helweg met medewerking van een Team Coaches

 

 

School voor de Dansen

Centrum ter bevordering en verbreiding

De Jaarcursus Opleiding, gegeven vanaf 1993, onder auspiciŽn van School voor de Dansen

van Universele Vrede, werd eind 2010 afgerond. Begeleiding en mentoring aankomende dansleiders

wordt voortgezet door Noor en Akbar Helweg, senior mentors.

Oefengelegenheid tijdens diverse Dansdagen en Zomer Dansweek in overleg.

 

A. Zij blijft cursus materiaal ter beschikking stellen

 

B. Zij zet onderstaande activiteiten voort

 

Dansdagen 2017 - Open voor iedereen

Zaal Nieuw Nazareth, Heilig Hartkerk

Dr. Cuypersplein 5, 1222 NC Hilversum

 

Levenskracht

4 februari

Aramese Jezus

4 maart

Dansend Hart

22 april

Oogstfeest

23 september

Transformatie

4 november

                            

 

      

 

      De School voor Dansen van Universele Vrede staat onder auspiciŽn van PEACEWORKS,

International Network for the Dances of Universal Peace

Informatie: Noor & Akbar Helweg, Hermelijnlaan 9, 1216 EB Hilversum, NL 035 - 62 49 570, helweg@hetnet.nl